"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
เทศบาลนครนนทบุรี
เรื่องร้องเรียนจากประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
ผ่านระบบนครนนท์ Mobile Application และ เว็บไซต์ nakornnont.go.th
หมวดหมู่เรื่องร้องเรียน
สถานะ
ตำบล
จำนวนเรื่อง
ร้องเรียน
0
0
รอตรวจสอบ
0
กำลังดำเนินการ
0
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
0
ไม่สามารถดำเนินการได้
สัดส่วนเรื่องร้องเรียนตามสถานะ
รอตรวจสอบ
กำลังดำเนินการ
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ไม่สามารถดำเนินการได้
ผลลัพธ์ 0 รายการ
รายละเอียดเรื่องร้องเรียน
หัวข้อ : -
ประเภท : -
ตำแหน่ง : -
วันที่ร้องเรียน : -
รายละเอียด : -
จำนวนเรื่องร้องเรียนแยกตามประเภทปัญหา