"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
หน่วยงานภายใน

           สถานธนานุบาล ฝ่ายเทศพาณิชย์การดำเนินการงานซึ่งขึ้นตรงต่อเทศบาล กิจการที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากกิจการอื่นๆ คือ เป็นการดำเนินงานธุรกิจการค้าอย่างหนึ่งของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขัดสนเงินทองเป็นการชั่วคราว แล้วยังมุ่งหวังกำไรไปบูรณะท้องถิ่นอีกประการหนึ่งด้วย ฉะนั้นความมั่นคงของกิจการสถานธนานุบาล ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นอย่างยิ่ง เพราะสถานธนานุบาลแต่ละแห่งจะต้องรักษาทรัพย์สินของประชาชนที่มีมูลค่าเป็นจำนวนมาก ซึ่งจำเป็นต้องทำการตรวจทรัพย์สินอยู่เสมอ

           มีอำนาจหน้าที่ เก็บรักษาเงินทุนหมุนเวียนในการรับจำนำ จัดหาและอนุมัติกู้เงิน ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนต่างๆ

          สถานธนานุบาลเทศบาลนครนนทบุรี เป็นเทศพาณิชย์ขึ้นตรงต่อเทศบาลนครนนทบุรี  มีผู้บริหารสถานธนานุบาล คือ ผู้จัดการสถานธนานุบาล ซึ่งมีภารกิจหลักด้านการให้บริการประชาชน ในการรับจำนำทรัพย์ สิ่งของ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขัดสนเงินทองเป็นชั่วคราว โดยมุ่งหวังผลกำไรเพื่อนำไปบูรณะท้องถิ่นต่อไป มีจำนวน 3 แห่ง

          1. สถานธนานุบาลเทศบาลนครนนทบุรี 1 (ท่าน้ำนนทบุรี)

          2. สถานธนานุบาลเทศบาลนครนนทบุรี 2 (ท่าทราย)

          3. สถานธนานุบาลเทศบาลนครนนทบุรี 3 (สนามบินน้ำ)

          

 >>> สถานธนานุบาลเทศบาลนครนนทบุรี 1 (ท่าน้ำนนทบุรี)

          สถานที่ตั้ง เลขที่ 61/1 หมู่ 4 ถนนประชาราษฎร์  ตำบลสวนใหญ่  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 11000

          เวลาเปิดทำการ  วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 8.00 น – 16.00 น.  หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

          เบอร์โทรศัพท์  0 2525 1504                 Facebook : สถานธนานุบาลเทศบาลนครนนทบุรี 1
 

>>> สถานธนานุบาลเทศบาลนครนนทบุรี 2 (ท่าทราย)

          สถานที่ตั้ง เลขที่ 45 ถนนประชานิเวศน์ 3 ซอย 23 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

          เวลาเปิดทำการ  วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 8.00 น – 16.00 น.  หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

          เบอร์โทรศัพท์  0 2591 0226                 Facebook : สถานธนานุบาลเทศบาลนครนนทบุรี 2

>>>> สถานธนานุบาลเทศบาลนครนนทบุรี 3 (สนามบินน้ำ)

          สถานที่ตั้ง เลขที่ 144/4 ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

          เวลาเปิดทำการ  วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 8.00 น – 16.00 น.  หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

          เบอร์โทรศัพท์  0 2589 8037 - 8               Facebook : สถานธนานุบาลเทศบาลนครนนทบุรี 3