"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ทั้งหมด 3 รายการ