"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
หน่วยงานภายใน

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี 6 โรงเรียน 

1. โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

2. โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

3. โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

4. โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

5. โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์

6. โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนนทุบรี 12 ศูนย์

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 วัดท้ายเมือง

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 วัดฝาง

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 วัดนครอินทร์

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ตำบลตลาดขวัญ

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ทานสัมฤทธิ์ 

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 ตำบลบางเขน

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 อนุราชประสิทธิ

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 วัดทางหลวงโพธิ์ทอง

9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 9 กลาโหมอุทิศ

10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 โรงเรียนวัดบัวขวัญ

11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11 ท่าทรายประชาอุปถัมภ์

12. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 12 ประชานิเวศน์ 3

---- ไม่มีข้อมูล ----

---- ไม่มีข้อมูล ----