"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
หน่วยงานภายใน

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี 6 โรงเรียน 

1. โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

2. โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

3. โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

4. โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

5. โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์

6. โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนนทุบรี 12 ศูนย์

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 1 วัดท้ายเมือง

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 2 วัดฝาง

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 3 วัดนครอินทร์

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 4 ตำบลตลาดขวัญ

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 5 ทานสัมฤทธิ์ 

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 6 ตำบลบางเขน

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 7 อนุราชประสิทธิ

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 8 วัดทางหลวงโพธิ์ทอง

9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 9 กลาโหมอุทิศ

10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 10 โรงเรียนวัดบัวขวัญ

11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 11 ท่าทรายประชาอุปถัมภ์

12. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 12 ประชานิเวศน์ 3

 

>>> โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

         เบอร์โทร :  0 2525 2681

         ที่อยู่ : 41/5 หมู่ที่ 1  ถนนนนทบุรี 1  ตำบลสวนใหญ่  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 11000

         Facebook นครนนท์วิทยา วัดท้ายเมือง

 

>>> โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

          เบอร์โทร : 0 2525 1505

          ที่อยู่ : 3/13 หมู่ที่ 4 ถนนประชาราษฎร์  ตำบลสวนใหญ่  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 11000

         เว็บไซต์ : https://nw2.thai.ac/home/

         Facebook นครนนท์วิทยา วัดทินกรนิมิต

 

>>> โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

         เบอร์โทร : 0 2525 0876

         ที่อยู่ : 164/1 หมู่ที่ 6 ถนนพิบูลสงคราม  ตำบลสวนใหญ่  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 11000

         Facebook โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๓ วัดนครอินทร์

 

>>> โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ 

         เบอร์โทร : 0 2525 0485

         ที่อยู่ : 181/31 หมู่ที่ 2  ตำบลสวนใหญ่  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 11000

         Facebookโรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

 

>>> โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์

         เบอร์โทร : 0 2589 8525

         ที่อยู่ : 127 หมู่ที่ 6 ซอยทานสัมฤทธิ์  ถนนติวานนท์  ตำบลท่าทราย  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 11000

         เว็บไซต์ : www.nw5.ac.th

         Facebook โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๕ ทานสัมฤทธิ์

 

>>> โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 

          เบอร์โทร : 0 2573 9723

         ที่อยู่ : 17/1  ซอยสามัคคี 58  ตำบลท่าทราย  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 11000

         Facebookโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา ๖ “ประชาสัมพันธ์”

 

>>> ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 1 วัดท้ายเมือง 

        เบอร์โทร : 08 9822 9142

         ที่อยู่ : 41/5 หมู่ที่ 1  ถนนนนทบุรี  ตำบลสวนใหญ่  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 11000

 

>>> ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 2 วัดฝาง

        เบอร์โทร : 08 3689 0042

         ที่อยู่ : 28/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางเขน  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 11000

 

>>> ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 3 วัดนครอินทร์ 

         เบอร์โทร : 08 9491 4437

         ที่อยู่ : 164/1 หมู่ที่ 6 ตำบลสวนใหญ่  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 11000

 

>>> ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 4  ตำบลตลาดขวัญ 

         เบอร์โทร : 08 1134 8683

         ที่อยู่ : ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 11000

 

>>> ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 5 ทานสัมฤทธิ์

         เบอร์โทร : 08 6789 0467

         ที่อยู่ : 127 หมู่ที่ 6  ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 11000

 

>>> ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 6 บางเขน 

         เบอร์โทร : 08 6905 4270                  

         ที่อยู่ : 2/2  หมู่ที่ 6  ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 11000

 

>>> ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 7 อนุราชประสิทธิ์ 

        เบอร์โทร : 08 9476 9133

        ที่อยู่ : 1/92  หมู่ที่ 1  ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 11000

 

>>> ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 8 วัดทางหลวงโพธิ์ทอง 

        เบอร์โทร : 08 1843 1665

        ที่อยู่ : 132  หมู่ที่ 6  ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 11000

 

>>> ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 9 กลาโหมอุทิศ 

        เบอร์โทร : 08 1246 4189

        ที่อยู่ : 7  หมู่ที่ 8  ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 11000

 

>>> ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 10 โรงเรียนวัดบัวขวัญ 

        เบอร์โทร : 08 4913 5038

        ที่อยู่ : 1  หมู่ที่ 9  ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 11000

 

>>> ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 11 ท่าทรายประชาอุปถัมภ์

        เบอร์โทร : 08 7405 9592

        ที่อยู่ : 5  ซอยทรายทอง  ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 11000

 

>>> ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 12 ประชานิเวศน์ 3 

        เบอร์โทร : 09 0979 3193

        ที่อยู่ : 51  ซอยประชานิเวศน์ 3 ซอย 9   ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 11000

 

>>> ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี (พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี)

         เบอร์โทร :  0 2525 0622

         ที่อยู่ : ถนนประชาราษฎร์  ตำบลสวนใหญ่  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี