"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ขั้นตอนการให้บริการ
จำนวนเอกสารทั้งหมด 13 รายการ
การยกที่ดินเป็นสาธารณะ
ติดต่อชำระภาษีที่ส่วนพัฒนารายได้
การขออนุญาตขุดดินถมดิน
การขออนุญาตก่อสร้างรื้อถอนดัดแปลงอาคาร
การขอไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
การขอให้ซ่อมแซมถนนและสะพาน
การขอให้จัดสถานที่
การขอหมายเลขประจำบ้าน
การขอมีบัตรหรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน
การแจ้งย้ายที่อยู่ออก
ไปที่หน้า