"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
สถานที่เที่ยว
ศาลหลักเมืองจังหวัดนนทบุรี
คะแนนโหวต 4.33/5 คะแนน จากผู้โหวต 3 ท่าน

ศาลหลักเมืองจังหวัดนนทบุรี 

      ในอดีตตั้งอยู่ที่ปากคลองอ้อม ตำบลบางศรีเมือง ฝั่งตะวันตกแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้กับวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2208 ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายที่ตั้งเมืองนนทบุรี จากบ้านตลาดขวัญมาอยู่ที่ปากคลองอ้อม ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายที่ตั้งเมืองนนทบุรีกลับมาตั้งที่บ้านตลาดขวัญดังเดิม ในปัจจุบันศาลหลักเมือง จึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และเป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ได้คอยปกป้องคุ้มครองรักษาบ้านเมืองให้ประชาชนได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข และเจริญรุ่งเรืองมาตราบนานเท่านาน การสร้างศาลหลักเมืองถือเป็นการแสดงความเคารพและขอให้สิ่งศักย์สิทธิ์ทั้งหลายได้ช่วยดูแลรักษาบ้านเมืองและชุมชนของตน ศาลหลักเมืองจังหวัดนนทบุรีจึงเสมือนที่สถิตย์ของดวงวิญญาณที่จะคอยปกป้องบ้านเมืองให้ร่มเย็นปลอดภัยสืบไป

แสดงความคิดเห็น
สถานที่เที่ยวอื่นๆ