"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
สถานที่เที่ยว
วัดเขมาภิรตาราม ราชวรวิหาร
คะแนนโหวต 4.67/5 คะแนน จากผู้โหวต 3 ท่าน

วัดเขมาภิรตาราม ราชวรวิหาร

        ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตตำบลสวนใหญ่ ห่างจากตัวเมืองมาทางด้านใต้ประมาณ 2 กิโลเมตร ด้านหน้าของวัดติดริมฝั่งแม่น้ำ วัดเขมาภิรตารามเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเดิมเรียกว่า "วัดเขมา" จนเมื่อสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงมีคำสั่งให้ปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอารามและพระราชทานสร้อยนามต่อท้ายว่า "วัดเขมาภิรตาราม" ซึ่งเป็นวัดที่จอมพลป. พิบูลสงครามเคยเรียนหนังสือในสมัยเด็กเมื่อครั้งราชวงศ์จักรีมีอายุ 200 ปีและมีพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ใน พ.ศ. 2525 คณะกรรมการวัดได้มีความเห็นว่าวัดนี้มีความสำคัญกับราชวงศ์จักรีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงให้ความอุปถัมภ์บำรุงมาตลอดจึงมีมติสร้างศาลาอเนกประสงค์ "ศาลา 200 ปีกรุงรัตนโกสินทร์" หากมาที่วัดแห่งนี้ต้องไปชมมหาเจดีย์ที่ใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งมีความสูง 30 เมตรอยู่ด้านหลังโบสถ์พร้อมกราบขอพรจากพระประธานเป็นพระพุทธรูปหล่อเก่าแก่สมัยอยุธยาซึ่งอัญเชิญมาจากพระราชวังจันทร์เกษมยังมีพระตำหนักแดงและพระที่นั่งมณเฑียรให้เข้าไปชมกันอีกด้วยวัดเขมาภิรตารามราชวรวิหารถือเป็นวัดที่ควรค่าแก่การเคารพสักการะและเป็นแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์อีกทั้งอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาจึงมีมีบรรยากาศผ่อนคลายน่ามาเยี่ยมชมเป็นอย่างยิ่ง เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2525 0470

ความคิดเห็น
  • silver
    12 พฤษภาคม 2564 12:09 น.
    สวยงาม
แสดงความคิดเห็น
สถานที่เที่ยวอื่นๆ