"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
สถานที่เที่ยว
วัดกลางบางซื่อ
คะแนนโหวต 3.00/5 คะแนน จากผู้โหวต 1 ท่าน

วัดกลางบางซื่อ

       จังหวัดนนทบุรีพื้นที่บ้านของเรา มีพระพุทธรูปชื่อเสียงโด่งดังเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ ที่ผู้คนเชื่อกันว่า สามารถดลบันดาลให้สมปรารถนาได้ จึงทำให้วัดซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์นี้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและมีผู้คนมาสักการะบูชาจำนวนมาก วัดที่เรากล่าวถึงนี้ คือ วัดกลางบางซื่อ ตั้งอยู่บนถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี

จากบันทึกทางประวัติศาสตร์ระบุว่า วัดกลางบางซื่อ สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อปีพุทธศักราช 2321 สันนิษฐานกันว่า ในอดีตพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดนนทบุรีในบริเวณใกล้เคียงกัน เคยมีวัด 3 วัด คือ

  • วัดหัวเมือง ปัจจุบันคือ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
  • วัดกลาง ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างวัดหัวเมืองกับวัดท้ายเมือง และอยู่ติดกับคลองบางซื่อ ชาวบ้านจึงเรียกว่า "วัดกลางบางซื่อ"
แสดงความคิดเห็น
สถานที่เที่ยวอื่นๆ