สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

การค้าเครื่องปั้นดินเผานนทบุรีในอดีต

การค้าเครื่องปั้นดินเผานนทบุรีในอดีต

             ในสมัยก่อน เครื่องปั้นดินเผานนทบุรีทั้ง โอ่ง อ่าง ครก ของบ้านเกาะเกร็ด และหม้อข้าวหม้อแกงของบ้านบางตะนาวศรี เป็นสินค้าที่แพร่หลายทั้วไป โดยมีพ่อค้าชาวมอญจากอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้มารับซื้อและบรรทุกใส่เรือไปขายตามจังหวัดต่าง ๆ ทั้งใกล้และไกล และมีพ่อค้านเำสินค้าจากที่อื่น ๆ มาขายเช่นกัน เตาวงจกบ้านคลองสระบัว อยุธยา หวดจากบ้านงิ้วราย นครชัยศรี นอกจากนี้ยังมีเรือจากบ้านบางกระดี่ บางขุนเทียนและบ้านเขมร มหาชัย นำฟืนและจาก มาขายให้กับช่างปั้นบ้านเกะเกร็ดซึ้งต้องใช้ฟืนเผาเครื่องปั้นดินเผาและใช้จากมุงหลังคาโรงปั้น ซึ่งการค้าเครื่องปั้นดินเผานนทบุรีเฟื่องฟูในสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปี พ.ศ. 2500

เรือโอ่ง (เรือมอญ)

           เรือที่บรรทุกเครื่องปั้นดินเผาจากนนทบุรีไปขายตามจังหวัดต่างๆ ในอดีต เป็นเรือกระแซงขนาดใหญ่ของพ่อค้าชาวมอญสามโคก ซึ่งมีอาชีพค้าเครื่องปั้นดินเผามาแต่โบราณ พ่อค้าเหล่านี้จะพาครอบครัวเดินทางไปด้วยช่วยกันค้าขาย อาศัยเรือเป็นบ้าน กระแซงหรือหลังคาเรือเปิดออกได้เมื่อต้องการขนถ่ายสินค้า

                เรือโอ่งจะเดินทางไปค้าขายด้วยกันเป็นกลุ่ม การไปค้าขายแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3 เดือน บางครั้งตอนขากลับไปแวะทำนาปลูกข้าวหรือเพาะปลูกพืชอื่นๆ ไว้ระหว่างทาง เมื่อขายสินค้าจนหมดแล้ว ขากลับก็แวะเก็บเกี่ยวพืชผลกลับบ้าน

Element

Become a Member


Continue