สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

เกียรติยศแห่งนนทบุรี

26

พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)

1

จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

1

ครูมนตรี ตราโมท 

1

ครูเฉลิม  บัวทั่ง 

1

ครูสาคร  ยังเขียวสด (โจหลุยส์) 

2

ร้อยตำรวจตรีกาหลง  พึ่งทองคำ 

Image

หนังใหญ่ ทศกัณฐ์นั่งเมือง ครูวีระ  มีเหมือน

2

หุ่นละครเล็ก หนุมาน คณะสาครนาฎศิลป์ ละครเล็กหลานครูแกร

7

หุ่นกระบอก พระลักษมณ์ คณะหุ่นคุณรัตน์

room62

หม้อน้ำลายวิจิตร กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา เกาะเกร็ด หมู่ 1

11_NonMuseum (1)

พระนนทมุนินท์ พระพุทธรูปประจำจังหวัดนนทบุรี (จำลอง)

1 chom

ภาพธุดงควัตร จิตรกรรมฝาผนังวัดปรมัยยิกาวาส และภาพแม่พระธรณีบีบมวยผม จิตรกรรมฝาผนังวัดชมภูเวก

tep

ภาพเทพนมยืนแท่น จิตรกรรมฝาผนังวัดปราสาท และภาพปริศนาธรรม จิตรกรรมฝาผนังวัดโพธิ์บางโอ

Element

Become a Member


Continue