สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ภูมิประวัตินนทบุรี

rv

กำเนิดผืนดินจากแม่น้ำและการตั้งถิ่นฐานยุคแรก

3021

การขุดคลองลัดและด่านขนอน

nonold

กำเนิดเมืองนนทบุรี ณ บ้านตลาดขวัญ

3

ชื่อเสียงเลื่องลือแต่โบราณและการเดินสวน (การเก็บอากรค่าสวนในสมัยโบราณ)

305

ชาวนนทบุรี

Element

Become a Member


Continue