สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า

 อาคารหลังนี้สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยกระทรวงยุติธรรม เมื่อปี พ.ศ. 2453 เดิมทีจุดประสงค์ให้เป็นโรงเรียนกฎหมาย แต่เนื่องจากยังไม่มีบุคลากร จึงได้ใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนราชวิทยาลัย ซึ่งได้เปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2454 – 2469 และได้ยุบโรงเรียนราชวิทยาลัย โดยโอนย้ายนักเรียนไปรวมกับโรงเรียมหาดเล็กกรุงเทพ ต่อมาได้รับพระราชทานนามใหม่จากรัชกาลที่ 7 ว่า “วชิราวุธวิทยาลัย” อาคารหลังนี้จึงได้ใช้เป็นศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2471 – 2535 จากนั้นใช้เป็นที่ตั้งวิทยาลัยมหาดไทย จนถึงปี พ.ศ. 2551

         นับจากปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป อาคารหลังนี้ได้รับการอนุรักษ์ และปรับปรุงให้เป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี อันเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของจังหวัดนนทบุรีอย่างครบถ้วน เพื่อสร้างความรู้ ความภาคภูมิใจ และความรักในท้องถิ่นให้แก่ชาวนนทบุรี โดยพิพิธภัณฑ์นี้เป็นแหล่งรวบรวม เก็บรักษา และจัดแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตลอดจนมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของชาวนนทบุรี

          ลักษณะอาคาร สร้างด้วยไม้สัก เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ที่ประยุกต์ให้เข้ากับภูมิอากาศเขตร้อน หันหน้าออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ตัวอาคารมีเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา เป็นอาคาร 2 ชั้น ก่ออิฐถือปูน มี 7 หลัง วางผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ล้อมรอบลานกว้าง เชื่อมต่อด้วยระเบียงทางเดินทำด้วยไม้ที่ยื่นออกมารอบอาคารด้วยคุณค่าทางสถาปัตยกรรม และความสำคัญทางประวัติศาสตร์ กรมศิลปากรจึงขึ้นทะเบียนอาคารหลังนี้เป็นโบราณสถานในปี พ.ศ. 2524

          

องค์ประกอบสถาปัตยกรรม

artchitec

หลังคา : ทำเป็นทรงสูงมีที่ว่างใต้หลังคาเพื่อลดความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยมีทั้งทรงปั้นหยา และทรงจั่ว

กันสาด : ตรงด้านระเบียงทางเดินทำเป็นบานเกล็ดไม้ นอกจากจะช่วยป้องกันความร้อนจากแสงแดดแล้วยังทำให้อากาศร้อนจากตัวอาคารถ่ายเทออกไปได้ด้วย

คันทวย : ทำด้วยไม้ รูปแบบเรขาคณิต ช่วยค้ำยันรับน้ำหนักกันสาดและเพิ่มความงดงามให้กับอาคาร

ราวระเบียง : ทำด้วยไม้ เป็นลวดลายแบบตะวันตกที่นิยมในรัชกาลที่ 5 ช่วงบนเป็นกากบาทในช่องสี่เหลี่ยมแบบเรขาคณิต ช่วงล่างตกแต่งด้วยไม้ระแนงตั้งเว้นช่องว่างสลับกัน

ประตู – หน้าต่าง และช่องระบายอากาศ : ประตูทำเป็นบานลูกฟัก ส่วนหน้าต่างเป็นบานเกล็ด ด้านบนของกรอบประตูหน้าต่างมีช่องระบายอากาศเป็นแผ่นไม้ฉลุลายแบบเรียบง่าย ถ่ายเทอากาศภายในห้อง

บันได : สร้างไว้ด้านหลังของตัวอาคารยื่นออกไปนอกแนวระเบียงทางเดินมีหลังคาเอียงลาดขนานกับตัวบันได การวางบันไดอยู่นอกตัวอาคารแสดงถึงแนวคิดที่ได้รับมาจากสถาปัตยกรรมไทย

Element

Become a Member


Continue