"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการให้บริการ
 •  มากที่สุด
   
  7 ท่าน 70.00%
 •  มาก
   
  0 ท่าน 0.00%
 •  ปานกลาง
   
  1 ท่าน 10.00%
 •  พอใช้
   
  2 ท่าน 20.00%
จากผู้แสดงความคิดเห็น :
10 ท่าน