"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครนนทบุรีขอแจ้งงดการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
5 ตุลาคม 2563

นครนนท์งดจัดลอยกระทง

           

           เทศบาลนครนนทบุรีขอแจ้งงดการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เนื่องจากยังอยู่ในช่วงระยะเวลาของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 รอบ 2      ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ดุลยพินิจในการอนุญาตจัดกิจกรรมและงานประเพณีต่างๆ ตามความเหมาะสม เทศบาลนครนนทบุรีเล็งเห็นว่าในช่วงนี้ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังคงพักรักษาและกักตัวอยู่ในสถานที่ที่รัฐจัดเตรียมไว้ ประกอบกับหลายพื้นที่มีการลักลอบเข้าเมืองมาโดยไม่ผ่านการตรวจหรือกักกันโรค ทำให้ในพื้นที่เขตเทศบาลถือเป็นอีกจุดเสี่ยงหากมีการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มมวลชนมากๆ       ดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทเทศบาลนครนนทบุรี จึงของดการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ที่บริเวณท่าน้ำนนทบุรีและที่พุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์ และขอประชาสัมพันธ์ ไม่ให้ประชาชนจุดโคมลอยและพลุไฟในพื้นที่ต่างๆ เพื่อป้องกันอันตรายและการสูญเสียจากเหตุอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น          นอกจากนี้ยังของดการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดนนทบุรี  แต่จะยังเปิดให้ประชาชนเข้ามาสักการะศาลหลักเมืองได้ตามปกติ จึงฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน เครดิตฟรี

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 1

ช่วยเหลือ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล