"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ด้านอาหาร (อบรมการทำโรตีมะตะบะไก่)
18 สิงหาคม 2563

ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ด้านอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4 อบรมการทำโรตีมะตะบะไก่

ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 - 15.00 นาฬิกา เป็นจำนวน 5 ชั่วโมง ณ อาคารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี  อาคาร ๑ (โถงชั้น ๑)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ แก่ประชาชนทั่วไป ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใน การสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง และครอบครัว ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

×
1 / 1

ช่วยเหลือ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล