"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
9 สิงหาคม 2565

“ประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565”

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลนครนนทบุรี จัดการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนางสาวศศิวิมล ทองโอฬาร ประธานสภาเทศบาล นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลที่สำคัญ อาทิ ญัตติ ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน 8 รายการ ญัตติ ขออนุมัติยกเลิกโครงการ และขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี ชั้น 4 อาคาร 2

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 24
2 / 24
3 / 24
4 / 24
5 / 24
6 / 24
7 / 24
8 / 24
9 / 24
10 / 24
11 / 24
12 / 24
13 / 24
14 / 24
15 / 24
16 / 24
17 / 24
18 / 24
19 / 24
20 / 24
21 / 24
22 / 24
23 / 24
24 / 24

ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล