"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ประกาศประกวดราคา
ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ พร้อมหลังคาอลูมิเนียมโครงเหล็กและเบาะพิงสองแถว มีบันไดเหล็กขึ้น-ลง จำนวน 2 คัน ให้กับโรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ และโรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทาสัมฤทธิ์
9 สิงหาคม 2565