"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ประกาศประกวดราคา
ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน จำนวน 2 ตู้ (งบประมาณปี พ.ศ. 2563 สำนักการช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 สิงหาคม 2565