"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ประกาศประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถบรรทุกมูลฝอยแบบเทท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 10 ล้อ จำนวน 2 คัน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 สิงหาคม 2565