"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กองทะเบียนราษฎรฯ จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม 2565
12 พฤษภาคม 2565

กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน จัดโครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit)

ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี เพื่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 - ตุลาคม 2565 ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 2
2 / 2

ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล