"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมอาชีพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลนครนนทบุรี
13 ตุลาคม 2564

   ขอเชิญตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมอาชีพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลนครนนทบุรี โดยแบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้น เพื่อประโยชน์สำหรับการสำรวจและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพให้ตรงต่อความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี  เรื่อง แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมอาชีพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามรายละเอียดนี้ https://docs.google.com/forms/d/1tsjNX_ZmtRTl-MVtO6PN4daTA8zW-qt5IP5W5G3v_j4/viewform?edit_requested=true

×
1 / 1

ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล