"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 28-29 ตุลาคม 2564
25 ตุลาคม 2564

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 28-29 ตุลาคม 2564

เนื่องจากมีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในการให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อทดแทนระบบเดิม

×
1 / 1

ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล