"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน ตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน
28 กันยายน 2564

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี

เรื่อง  การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน

ตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน

ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล