"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กันยายน 2564