"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประชาสัมพันธ์จากฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่องระดับน้ำทะเลจะหนุนสูง ช่วงวันที่ 17 - 19 ก.ย.64
15 กันยายน 2564

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์จากฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ด้วยช่วงวันที่ 17-19 กันยายน 2564 นี้ ระดับน้ำทะเลจะหนุนสูง บวกกับการระบายของเขื่อนเจ้าพระยาลงมาที่ 1500 ลบ.ม.ต่อวินาที ดังนั้นเพื่อความไม่ประมาท รบกวนขอให้ผู้อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำนอกคันกั้นน้ำ กรุณายกของขึ้นที่สูง เพื่อเตรียมความพร้อมคาดว่าระดับน้ำจะสูงไม่เกิน +2.00 ม.รทก. (พื้นที่ดังกล่าวที่เคยสำรวจอยู่ที่ระดับ +1.85-+1.90ม.รทก)

จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบในเบื้องต้นโดยทั่วกัน

ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล