"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสภาเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
13 กันยายน 2564

ประกาศสภาเทศบาลนครนนทบุรี

เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๔

ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๔  เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา  

การประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม ZOOM

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ช่วยเหลือ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล