"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวสมัครงาน
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างฯ (สำนักการคลัง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งคนงาน, สำนักการศึกษา ตำแหน่งแม่ครัว)
6 กันยายน 2564

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างฯ 

สำนักการคลัง

       พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ)

             - ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

       พนักงานจ้างทั่วไป

              - ตำแหน่งคนงาน

สำนักการศึกษา

        พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ)

               - ตำแหน่งแม่ครัว