"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวสมัครงาน
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ การสรรหาและเลือกสรรฯ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และแม่ครัว พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน)
25 สิงหาคม 2564

เทศบาลนครนนทบุรีจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน (พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งแม่ครัว  พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน) ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 นาฬิกา เป็นต้นไป โดยใช้วิธีวีดีโอคอล (VDO Call) รายละเอียดตามตามไฟล์เอกสารแนบ