"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวสมัครงาน
เลื่อนกำหนดการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564
4 สิงหาคม 2564

1.เลื่อนกำหนดวันสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างฯ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ และตำแหน่งคนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ ตำแหน่งคนงาน และตำแหน่งคนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล

จากวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เป็นวันที่ 13 สิงหาคม 2564     download...ประกาศเทศบาลนครนนทบุรีฯ

 

 

2.เลื่อนกำหนดวันสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างฯ สำนักปลัดเทศบาล

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง และตำแหน่งพนักงานวิทยุ

จากวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เป็นวันที่ 16 สิงหาคม 2564   download...ประกาศเทศบาลนครนนทบุรีฯ