"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2564 รอบสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 - 3 (1ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564)
23 กรกฎาคม 2564