"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสภาเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Zoom
19 กรกฎาคม 2564

ประกาศสภาเทศบาลนครนนทบุรี

เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๔ 

ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Zoom

ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ช่วยเหลือ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล