"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวสมัครงาน
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี (พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ และพนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล)
15 กรกฎาคม 2564

              พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง และพนักงานวิทยุ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรโดยวิธี วิดิโอคอล (VDO Call) ผ่านระบบไลน์ ในวันที่  9 สิงหาคม 2564 รายละเอียด.......Download.....