"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ประกาศประกวดราคา
เลขที่ 78/2564 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ แบบ 2 เพลา จำนวน 1 คัน
12 กรกฎาคม 2564