"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี (สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
2 กรกฎาคม 2564

เทศบาลนครนนทบุรี จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ดังนี้

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ)         

    - ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 10 อัตรา         

    - ตำแหน่งนายท้ายเรือ จำนวน 1 อัตรา         

    - ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ จำนวน 7 อัตรา         

    - ตำแหน่งคนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 12 อัตรา

2. พนักงานจ้างทั่วไป         

    - ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ จำนวน 30 อัตรา         

    - ตำแหน่งคนงาน จำนวน 14 อัตรา         

    - ตำแหน่งคนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 6 อัตรา

      ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 12 - 20 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 นาฬิกา และ เวลา 13.00 - 16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สานักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)