"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวสมัครงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ (สำนักปลัดเทศบาล และ สำนักการศึกษา)
30 มิถุนายน 2564

ตามที่เทศบาลนครนนทบุรีได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ  ระหว่างวันที่  15 - 23 มิถุนายน 2564 

บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

 ดังนี้...........Download............