"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แอปพลิเคชั่น “นครนนท์” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และเช็คสิทธิต่างๆ
22 มิถุนายน 2564

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครนนทบุรี รวมไปถึงการเข้าถึงบริการต่าง ๆ

แอปพลิเคชั่น “นครนนท์”

ท่านสามารถยื่นแบบแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เช็คสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ การตรวจสอบชำระภาษี ชำระค่าขยะ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และอื่น ๆ

สามารถดาวน์โหลดได้แล้วใน Google Play Store (android) และ App Store (ios)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 3
2 / 3
3 / 3

ช่วยเหลือ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล