"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (2564-06-07)
8 มิถุนายน 2564

ด้วยเทศบาลนครนนทบุรีจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 25 อัตรา ดังนี้

1.พนักงานจ้างตามภารกิจ

สำนักการศึกษา

     - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา

     - ผู้ช่วยครู (ปฐมวัย)  จำนวน 1 อัตรา

     - ผู้ช่วยครู (พลศึกษา)  จำนวน 1 อัตรา

     - ผู้ช่วยครู (ภาษาอังกฤษ)  จำนวน 1 อัตรา

     - ผู้ช่วยครู (คณิตศาสตร์)  จำนวน 1 อัตรา

     - ผู้ช่วยครู (วิทยาศาสตร์)  จำนวน 1 อัตรา

     - ผู้ช่วยครู (สังคม)  จำนวน 1 อัตรา

     - ผู้ช่วยครู (ภาษาไทย)  จำนวน 2 อัตรา

     - ผู้ช่วยครู (บรรณารักษ์) จำนวน 1 อัตรา

สำนักปลัดเทศบาล

      - พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 1 อัตรา

 

2.พนักงานจ้างทั่วไป

สำนักปลัดเทศบาล

     - พนักงานดับเพลิง  จำนวน 13 อัตรา

     - พนักงานวิทยุ  จำนวน 1 อัตรา

         

โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 - 23 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง 025890500 ต่อ 1325

 

>> ส่งใบสมัครที่นี่ <<

(เปิดรับใบสมัครระหว่างวันที่ 15 - 23 มิถุนายน 2564 ผู้สมัครพนักงานจ้างในครั้งนี้  มีสิทธิสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครยื่นใบสมัครไว้หลายตำแหน่ง จะพิจารณาให้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกได้ในตำแหน่งที่ได้สมัครไว้ก่อนแล้วเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น)