"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวสมัครงาน
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างฯ ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564
29 มกราคม 2564

              ตามที่เทศบาลนครนนทบุรี ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) ในการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็น พนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจําปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564  นั้น

              บัดนี้การดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจําปีงบประมาณ 2564 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรฯ

Download...ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจําปีงบประมาณ 2564