"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวสมัครงาน
รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) (สำนักการสาธารณสุขฯ และแขวงท่าทราย)
26 มกราคม 2564

              ตามที่เทศบาลนครนนทบุรี ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรีประจําปีงบประมาณ 2564 ซึ่งได้ดําเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) ไปแล้วเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564  นั้น

             เทศบาลนครนนทบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

 

Download...ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) ในการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจําปีงบประมาณ 2564