"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวสมัครงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และแขวงท่าทราย)
20 มกราคม 2564

              ตามที่เทศบาลนครนนทบุรี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรีประจำปีงบประมาณ 2564 โดยประกาศรับสมัครฯ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 นั้น

               เทศบาลนครนนทบุรีได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และแขวงท่าทราย)

Download....ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564