"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวสมัครงาน
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรฯ พนักงานจ้างทั่วไป (สำนักการคลัง และสำนักการศึกษา)
15 มกราคม 2564

              ตามที่เทศบาลนครนนทบุรี ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 ในตำแหน่งคนงาน สำนักการคลัง และตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก สำนักการศึกษา นั้น

              บัดนี้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 ในตำแหน่งคนงาน และตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปในตำแหน่งคนงาน และตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก 

 

Download..ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี ลงวันที่ 15 มกราคม 2564