สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

Museum

ศาลากลางหลังเก่าจังหวัดนนทบุรี

saragrang1

นับจาก พ.ศ. 2552 อาคารหลังนี้จะได้รับการอนุรักษ์ และปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของนนทบุรีอย่างครบถ้วน เพื่อสร้างความรู้ ความภาคถูมิใจและความรักท้องถื่นให้แก่ชาวนนทบุรี โดยพิพิธภัณฑ์นี้เป็นแหล่งรวบรวม เก็บรักษา และจัดแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของชาวนนทบุรี เพื่อการเรียนรู้ สืบทอด และอนุรักษ์ไว้ไม่ให้สูญหายไป

Title

room32

ภูมิประวัตินนทบุรี

เมืองสวนผลไม้แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาย้อนอดีตผืนดินนนทบุรีนับแต่กำเนิดขึ้นจากแม่น้ำ จนกระทั่งกลายเป็นเมืองสวนผลไม้ลือชื่อ ชมฉากจำลองสวนผลไม้เมืองนนท์ในอดีต ดูวิธีการทำสวนที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

Title

room52

วิจิตรศิลป์ถิ่นนนท์/เกียรติยศแห่งนนทบุรี

เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดนนทบุรี ภาพจิตรกรรมฝาผนังชิ้นเยี่ยม และงานวิจิตรศิลป์ชั้นยอดของนนทบุรี  แล้วรู้จักกับบุคคลสำคัญชาวนนทบุรีที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติ

room51

สัญลักษณ์แห่งนนทบุรี

ชมประติมากรรมดินเผาขนาดใหญ่รูปตราประจำจังหวัดนนทบุรี  สืบหาต้นกำเนิดและแกะรอยการเดินทางของ หม้อน้ำลายวิจิตร สัญลักษณ์ประจำจังหวัด ซึ่งมีที่มาจากแดนไกล

room62

เครื่องปั้นดินเผา บ้านเกาะเกร็ดและบ้านบางตะนาวศรี

ชมความงามของหม้อน้ำลายวิจิตรแบบต่างๆ และศึกษารูปแบบอันหลากหลายของเครื่องปั้นดินเผานนทบุรีในอดีตจากแหล่งผลิต ใหญ่ ๒ แห่ง ซึ่งเคยผลิตสินค้าส่งขายทั่วประเทศ

room71

ภูมิปัญญาการผลิตเครื่องปั้นดินเผานนทบุรี

ชมหุ่นดินเผาแสดงขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาตามวิธีการดั้งเดิมของบ้าน เกาะเกร็ดที่ไม่มีให้เห็นแล้ว และติดตามพัฒนาการที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน

room8

การค้าเครื่องปั้นดินเผา นนทบุรีในอดีต

ชมภาพอดีตในยุคทองของการค้าเครื่องปั้นดินเผาที่เกาะเกร็ดซึ่งกลับคืนชีวิต ขึ้นใหม่ด้วยเทคนิคพิเศษ และตามรอยวิถีการค้าของพ่อค้าเรือโอ่ง

Element

Become a Member


Continue