สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

องค์ความรู้เทศบาลนครนนทบุรี

องค์ความรู้เทศบาลนครนนทบุรี

การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลนครนนทบุรี

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

10 Mega Trends ที่จะเข้ามาเปลี่ยนอนาคตแห่งการชำระเงินจากงาน Money2020, LA

IMG_7335-660x350

ในงาน Money2020 ที่จัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาครั้งที่ผ่านมามีการพูดถึงอนาคตด้านการเงินมากมาย โดยหนึ่งในหัวข้อที่น่าสนใจที่เราอยากจะนำมาแชร์คือ Mega Trends ที่มีแนวโน้มจะขับเคลื่อนอนาคตของ Payment หรือการชำระเงิน เนื่องจากไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายในวงการการชำระเงิน และก็มีทีท่าที่จะเปลี่ยนแปลงเร็วยิ่งขึ้นอีก เป็นเรื่องที่ผู้เล่นต่างๆ ทั้งธนาคาร สตาร์ทอัพ และบริษัทที่เกี่ยวกับการชำระเงินต้องตามให้ทัน โดยเทรนด์ที่หยิบยกมาพูดถึงครั้งนี้รวบรวมจากผลสำรวจของบริษัท Accenture ในปี 2017

ที่มา : http://dv.co.th/blog-th/10-mega-trends-payment/

>>>อ่านต่อทั้งหมด

อนาคต “รถยนต์ไฟฟ้า” กับความพร้อมด้านพลังงานของไทย

ขณะนี้บรรดาค่ายรถยนต์ชั้นนำทั่วโลก ต่างหันมาให้ความสำคัญกับการมุ่งพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV กันอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้ตกขบวนเทคโนโลยีรถยนต์แห่งอนาคต ล่าสุด “นิสสัน” ค่ายรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น ได้หยุดกระแสความสนใจของคนทั่วโลก ด้วยการเปิดตัว “นิสสัน ลีฟ” รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ที่มาพร้อมกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติ ที่สามารถขับขี่ได้ไกลถึง 400 กิโลเมตร

 

13a4f3418eec1f75d6e537d1bdb08465

ขณะที่ค่ายหรูอย่าง “บีเอ็มดับเบิลยู” ก็มีการออกมาประกาศว่า รถยนต์ทุกแบรนด์ในเครือบริษัท จะจำหน่ายรถยนต์ EV ภายในปี 2025 ซึ่งตั้งเป้าจะจำหน่ายให้ได้ 12 รุ่น และรถยนต์ไฮบริดอีก 13 รุ่น รวมถึง “มินิ” ที่เตรียมเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นผลิตจริงในปี 2019 หลังจากได้มีการพัฒนารถยนต์ต้นแบบออกมาโชว์ในงาน “แฟรงก์เฟิร์ต มอเตอร์โชว์ 2017” ที่ประเทศเยอรมนี เช่นเดียวกับค่าย “วอลโว่” ที่วางแผนจะเดินหน้าผลิตและจำหน่ายรถยนต์ปลั๊ก-อินไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้าเต็มสูบตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

โดยมีการคาดการณ์ว่า ภายในปี 2030 ส่วนแบ่งตลาดของรถยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเป็น 30% จากปัจจุบันที่มีสัดส่วนอยู่เพียง 0.2% เมื่อเทียบกับปริมาณรถยนต์ทั้งหมดที่มีอยู่ในโลก ซึ่งขณะนี้หลายประเทศมีการสนับสนุนให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการลดภาษี // สนับสนุนทางการเงิน หรือแม้แต่การให้สิทธิพิเศษต่างๆ

ที่มา : moneychannel.co.th/news_detail/18799

>>>อ่านต่อทั้งหมด

Kashiwa-no-ha Smart City

guide_img01

The Kashiwa-no-ha Smart Center oversees energy operations, management, and control for the entire town. The center uses wheeling throughout the area to cut peak power consumption by 26%, helping to conserve energy and cut CO2 emissions.

>>>อ่านต่อทั้งหมด

เมืองอัจฉริยะ (Smart City) บริหารด้วยไอทีจากไอเดีย

บทความโดย รศ.ดร.เอกชัย สุมาลี
Smart city เป็นแนวคิดการพัฒนาเมืองที่เกิดขึ้นในปลายศตวรรษที่ 20 โดยนำเอาเทคโนโลยีด้านข้อมูลและโทรคมนาคมใช้ร่วมกับการวางโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิผลที่ได้รับ
            คำจำกัดความของ Smart City ถูกใช้อย่างหลากหลายทั่วโลก มักจะให้ความหมายที่หลากหลายสอดคล้องกัน สรุปได้ว่า รูปแบบเมืองอัจฉริยะจึงควร”เป็นเมืองที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทำให้คุณภาพในการใช้ชีวิตในเมืองๆ นั้นดีขึ้น ลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และลดการใช้พลังงานของเมืองลงอย่างยั่งยืน” ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยสำคัญคือ
  • Efficient การใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพที่มากที่สุด
  • Sustainable มีความยั่งยืน ทั้งในแง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต้นทุน
  • Liveable คุณภาพชีวิตของคนอยู่อาศัยต้องดี

itidea

ในเมืองใหญ่ๆ ล้วนต่างใฝ่ฝันที่จะเป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ประชากรมีสุขภาพและสวัสดิภาพที่ดี สิ่งแวดล้อมในเมืองมีคุณภาพการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างง่ายๆ ก่อนเราจะเดินทางออกจากบ้านเพื่อไปทีทำงานโดยใช้ทางด่วนหรือทางหลวง เราก็สามารถตรวจสอบสภาพจราจรบนเส้นทางเรียลไทม์ (Real Time) เราสามารถทราบระยะเวลาการเดินทาง (Travel Time) บนเส้นทางได้ การแจ้งเตือนอุบัติเหตุ (Incident Detection) โดยเข้าไปเปิดที่เว็บไซต์หรือแอพลิเคชั่นสำหรับรายงานสภาพจราจร
อ้างอิง: หนังสือ Smart City มิติใหม่ของการจัดการท้องถิ่นยุคไอที และ thansettakij.com/2016/08/04/77225

ที่มา : thailandsmartcities.blogspot.com/2016/10/smart-city.html

>>>อ่านต่อทั้งหมด

Element

Become a Member


Continue