สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ลงวันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  —-สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม—-

 

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี  เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  —-สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม—-

 

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา  ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562

Element

Become a Member


Continue