สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

หม้อน้ำลายวิจิตร กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา เกาะเกร็ด หมู่1

room62
room52

  หม้อน้ำลายวิจิตร คือเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีการตกแต่งลวดลายอย่างสวยงามวิจิตรบรรจง ในอดีตช่างปั้นทำขึ้นเพื่อถวายพระสงฆ์และเป็นเครื่องบรรณาการมอบให้ผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือ ปัจจุบันมีการผลิตเพื่อเป็นของตกแต่งและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว โดยมีการพัฒนารูปแบบและความคิดสร้างสรรค์อย่างหลากหลาย

          กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา เกาะเกร็ด หมู่ที่ 1 เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาของเกาะเกร็ดในปัจจุบัน ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ และสาธิตกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผารวมทั้งจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผาแก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจทั่วไป

Element

Become a Member


Continue