"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยว และกีฬา สถิติจำนวนประชาชนผู้มารับบริการตามภารกิจหน่วยงาน (ตามโครงการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนในวันราชการ ช่วงก่อน – หลังเวลาราชการ) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 งานบริการ ณ พุทธสถานเชิงท่า – หน้าโบสถ์
ช่วยเหลือ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล