"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลสถิติจำนวนประชาชนที่มาขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ประจำเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563
ช่วยเหลือ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล