"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี จัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 6 แห่ง   จัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 นำโดยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมตามโรงเรียนต่างๆ ทั้งนี้มีตัวแทนนักเรียนวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง กล่าวคำถวายพระพร มีการแสดงของนักเรียน และยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดวาดภาพระบายสี และแม่ดีเด่น อีกด้วย

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 53
2 / 53
3 / 53
4 / 53
5 / 53
6 / 53
7 / 53
8 / 53
9 / 53
10 / 53
11 / 53
12 / 53
13 / 53
14 / 53
15 / 53
16 / 53
17 / 53
18 / 53
19 / 53
20 / 53
21 / 53
22 / 53
23 / 53
24 / 53
25 / 53
26 / 53
27 / 53
28 / 53
29 / 53
30 / 53
31 / 53
32 / 53
33 / 53
34 / 53
35 / 53
36 / 53
37 / 53
38 / 53
39 / 53
40 / 53
41 / 53
42 / 53
43 / 53
44 / 53
45 / 53
46 / 53
47 / 53
48 / 53
49 / 53
50 / 53
51 / 53
52 / 53
53 / 53