"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
วันรพี ประจำปี 2563

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายวรวุฒิ ศรีนนท์ รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องใน “วันรพี” เพื่อเป็นการระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” โดยมีนายกฤษณพล ณ กลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดนนทบุรี

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9